Δημοτική Επιτροπή δήμου Ρόδου

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Ρόδου

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Ρόδου