Το μήνυμα του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο έτος

Το μήνυμα του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο έτος

Το μήνυμα του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο έτος