Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου η λειτουργία Απομακρυσμένης ρύθμισης οφειλών. Στο εξής οι δημότες οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να εκδίδουν ενημερότητα μέσα από την πλατφόρμα του teledimos.gr, στην κεντρική ιστοσελίδα του δήμου, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου στοχεύουν στη διεκπεραίωση των συναλλαγών χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς αναμονή.
Δήμος

Απομακρυσμένη ρύθμιση οφειλών μέσω της πλατφόρμας teledimos.gr του Δήμου Ρόδου

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου η λειτουργία
Απομακρυσμένης ρύθμισης οφειλών.

Στο εξής οι δημότες οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα
να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να εκδίδουν ενημερότητα μέσα από την πλατφόρμα του
teledimos.gr, στην κεντρική ιστοσελίδα του δήμου, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους
παρουσία στις υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της
αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου
Ρόδου στοχεύουν στη διεκπεραίωση των συναλλαγών χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς
αναμονή.