ΔΕΥΑΡ
Δήμος

ΔΕΥΑΡ : Μειώνεται κατά 50% το οικιακό τιμολόγιο στην πόλη της Ρόδου και την Ιαλυσό

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο η μείωση κατά 50% του οικιακού τιμολογίου χρέωσης νερού για τις ενότητες της πόλης της Ρόδου και της Ιαλυσού η μείωση σκοπό έχει να διορθώσει την αδικία ετών.

Η απόφαση για την μείωση στο ΔΣ της ΔΕΥΑΡ ελήφθη μετά την εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Να θυμίσουμε ότι η τιμή στις ενότητες Ρόδου και Ιαλυσού μέχρι σήμερα είναι διπλάσια από την τιμή που ισχύει στις ενότητες Καλλιθέας, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Νότιας Ρόδου, Ατταβύρου και Καμείρου

Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΡ:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Τσίκκης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 13434/2023 έγγραφο με το οποίο εισηγείται τροποποίηση της ισχύουσας Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΡ ως εξής:

«Με την υπ’ αριθ. 180/2012 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. απόφαση 579/11-09-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου ψηφίσθηκε η τιμολογιακή πολιτική της νέας ΔΕΥΑΡ που προέκυψε από την συνένωση όλων των ΔΕΥΑ της νήσου Ρόδου αλλά και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της σε όλο το νησί, ενσωματώνοντας και τις τέσσερις πρώην δημοτικές ενότητες που δεν είχαν ΔΕΥΑ.

Η παραπάνω απόφαση, ως προς την οικιακή χρήση προέβλεπε 2 κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό της δημοτικής ενότητας.

Για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (Ρόδος, Ιαλυσός) η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού για τα 3 πρώτα κλιμάκια κατανάλωσης είναι διπλάσια από την τιμή για τις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες ( με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων).

Στην παραπάνω απόφαση υπήρχε σημείωση για σταδιακή κατ’ έτος αύξηση της τιμής στην κατηγορία με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων με στόχο την εξίσωση της με τις δημοτικές ενότητες Ρόδου και Ιαλυσού.

Από τότε έως σήμερα, παρόλο που υπήρχε κατά καιρούς η βούληση για σταδιακή μείωση της διαφοράς στην τιμή χρέωσης του νερού, η διαφορά παραμένει ως έχει εδώ και 11 χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες, θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί άμεσα μείωση στην τιμή του νερού στους καταναλωτές αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν πολύ περισσότερο ενώ κατανάλωναν λιγότερο.

Προτείνω λοιπόν την τροποποίηση του άρθρου Ι.Α.1.α της Τιμολογιακής Πολιτικής ως εξής:

Η αξία νερού για την 1η , 2η και 3η κλίμακα κατανάλωσης του πίνακα Υ1 που αφορά τις δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων (Ρόδος, Ιαλυσός) να μειωθεί στο 50%, δηλαδή από 0,32 να γίνει 0,16 για την 1η κλίμακα, από 0,40 να γίνει 0,20 για την 2η κλίμακα και από 0,56 να γίνει 0,28 για την 3η κλίμακα.

Προτείνω επίσης η χρέωση τεκμαρτών (δηλαδή πλασματικών) καταναλώσεων για Ξενοδοχειακά καταλύματα και ακίνητα άλλων χρήσεων, υδροδοτούμενα μερικώς ή ολικώς από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης να μειωθεί στο 50% εφόσον δεν υδροδοτούνται από την ΔΕΥΑΡ.

Δημήτριος Ν. Τσίκκης | Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου