Τουρισμός

ΙΝΣΕΤΕ: Ήρθαν 4,7 εκατομμύρια τουρίστες τον Σεπτέμβριο 3,6 εκατ. αφίξεις στα Δωδεκάνησα

Πώς κινήθηκαν αφίξεις και ταξιδιωτικά έσοδα τον Σεπτέμβριο σε Ελλάδα

Καταγράφονται 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις και 1,3 εκατ. οδικές, σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ. Οι συγκρίσεις με την περασμένη χρονιά αλλά και το 2019.

Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση +267 χιλ./+8,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022 και +11,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019, σημειώνει το μηνιαίο στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, καταγράφηκαν 20,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 και παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11,6%/+2,2 εκατ. αφίξεις. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, η αύξηση υπολογίζεται σε +11%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -99 χιλ./-7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 186 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -6 χιλ./-3,0%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +252 χιλ./+6,0%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +121 χιλ./+3,5%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +238 χιλ./+7,6% ενώ καταγράφηκαν 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Οδικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο, οι οδικές αφίξεις ανέρχονται σε 1,3 εκατ. καταγράφοντας αύξηση +34,7%/+331 χιλ. σε σχέση με πέρυσι και μείωση -20,4% σε σχέση με το 2019. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,0 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 6,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +35,7%/+2,4 εκατ. οδικές αφίξεις και μείωση -12,3% σε σχέση με το 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από τη Βουλγαρία κατά +1,5 εκατ./+60,6% ενώ καταγράφηκαν 4,0 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκίαμ όπου καταγράφεται αύξηση +346 χιλ./+60,3% με 919 χιλ. οδικές αφίξεις.

Η αύξηση από τη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε +318 χιλ./+13,3%μ καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν στα 2,7 εκατ., ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε +188 χιλ./+16,1% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 1,4 εκατομμύρια.