Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «Διαγόρας»
Δήμος

Δράκος Στέφανος-Απολογισμός Έργου: Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «Διαγόρας»

 

Το έργο “Αποκατάσταση του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»”, δρομολογήθηκε με προσωπική μέριμνα του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Συντάχθηκε η μελέτη, εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου, προχώρησε η δημοπράτησή του, η υπογραφή σύμβασης και η εκτέλεσή του.

 

Το έργο, αφορούσε στην αποκατάσταση, συντήρηση και ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών όψεων του περιμετρικού τοιχείου του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», των κερκίδων, της περίφραξης/κιγκλιδωμάτων, καθώς και της σκεπαστής εξέδρας. Επίσης, περιελάμβανε τη μόνωση αυτής και ακόμη ενός τμήματος, τη συντήρηση του ποδηλατοδρόμου, καθώς και τη συντήρηση και αποκατάσταση μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία, εστιάζοντας στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:

 • Την αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led,
 • Τη διευθέτηση καλωδίων του γηπέδου και τη τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,
 • Την αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,
 • Την εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),
 • Την επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,
 • Την εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
 • Την εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνει εργασίες όπως:

 • Αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,
 • Απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια,
 • Κατασκευή WC AμEA και επισκευή των υφισταμένων WC,
 • Επισκευή πυλώνων φωτισμού,
 • Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων,
 • Άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες και
 • Απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, σε αίτημα του Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, την έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και την έγκριση της μελέτης που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις σχετικές τροποποιήσεις, είχε καλέσει τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29.11.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”». Το κόστος της πρότασης, ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του.

Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την παράταξη του Αντώνη Β. Καμπουράκη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»