Περιφέρεια

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο

Σε συνέχεια της αναβλήθησας συνεδρίασης 12ης/27-7-2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, Δια Ζώσης, την 3η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο), σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.5053/2023. (ΦΕΚ τ. Α΄ 91/13-4-2023).

Σας γνωρίζουμε δια της παρούσης προσκλήσεως, ότι προ Ημερησίας Διάταξης των θεμάτων της συνεδρίασης, θα συζητηθεί το θέμα των συνεπειών της δασικής Πυρκαγιάς που έπληξε την Ρόδο.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», για την «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου».

Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» για το έργο «Αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου».

Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου) και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο «Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στις Κυκλάδες».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Έπαρχος Πάρου

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου) και του Κ.Ε.Κ. Γ.Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο «Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στα Δωδεκάνησα».

Εισηγητής: Εμμανουήλ Λόγγος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ρόδου

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ -ΕΛΚΕ) για το έργο «Ερευνητικό Πρόγραμμα Διερεύνησης Σεισμικής

Συμπεριφοράς και Μέτρων Βελτίωσης της Σεισμικής Απόκρισης της

Αναστήλωσης του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα στην Αρχαία Ακρόπολη της

Ρόδου».

Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδεκανήσου και

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Π/Υ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Β΄ τρίμηνο 2023.

Εισηγήτρια : Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης για το έργο «Μελέτη υδροδότησης παλιού χωριού ν.Χάλκης».

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης για το έργο «Μελέτη βελτιωτικών επεμβάσεων δικτύου αποχέτευσης».

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης για «Μελέτη βελτιωτικών δράσεων στον οδικό άξονα»

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας:

«Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σύρου (2021-2023)» Αναδόχου Εταιρείας: «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ A.E.»

Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργουσόπουλος, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μήλου (2021-2023)» Αναδόχου Εταιρείας: «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργουσόπουλος, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υδατοδρομίων Άνδρου, Σερίφου, Δονούσας, Ανάφης και Σικίνου, ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος τους κατά τριάντα (30) μήνες.

Εισηγητές: Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – Λουκάς

Καραδήμας Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου

Αρχαγγέλου»

Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαριτσών»

Εισηγητής: Νικολής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παραδεισίου».

Εισηγητής: Κάλλιστος Διακογεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Αποκατάσταση και προμήθειαχλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς».

Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδεκανήσου και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 20ο Έγκρισης Ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής καθώς και Χορήγησης Εξουσιοδότησης προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, άσκησης καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της από 1-07-2023 υπογραφείσας Συμβάσεως με Τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου: «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά»

Αναδόχου: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Αξίας Συμβάσεως: 18.344.717,00 € (με Δικαίωμα Προαίρεσης & πλέον ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση 4η Τροποποίηση της Π.Σ μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Αμοργού για την υλοποίηση του έργου «ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δ. Αμοργού για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Γ Φάση) Δήμου Αμοργού» (χορήγηση παράτασης μέχρι 29-02-2024).

Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση Σύναψης Π.Σ μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση του έργου « Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Έπαρχος Πάρου

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την πράξη «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκ/σεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου στη ν . Σύρο».

Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 24ο Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, προβλήματα από υποχρέωση υπαγωγής σε διπλούς ή και τριπλούς κοινωνικού φορείς σε ακριτικά νησιά, με έντονα στοιχεία εποχικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Εισηγήτρια :Αναστασία Γαμπιεράκη, Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ 25ο Τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών του ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ ΑΕ

Εισηγήτρια: Αριστέα Κωτούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 26ο Κήρυξη του αναδόχου κ. Τερζάκη Κων/νου του Γεωργίου ως έκπτωτου από την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών με μισθωμένο όχημα (ταξί) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Άνδρου για το σχολικό έτος 2022-2023 και 2023-2024.

Εισηγήτρια : Αριστέα Κωτούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 27ο Αίτημα για αντικατάσταση παραδοτέων ειδών αναδόχου για την πράξη “Προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων οδηγών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ν. Δωδεκανήσου”.

Εισηγητές : Αντωνία Δικαίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Δωδεκανήσου – Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 28ο Επικύρωση πρακτικών της 11ης/6-6-2023, συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ