Δήμος

Ανοιχτή επιστολή της “Ομπρέλας” προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ρόδου για λογαριασμό της εταιρείας σας πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης χώρων αιγιαλών, χαρακτηρισμένων ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων (ΤΔΚ), διοίκησης και διαχείρισης ΕΤΑΔ Α.Ε., για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών σε τέσσερα (4) πόστα στην περιοχή ΕΛΛΗ, μπροστά από το Καζίνο. Θα θέλαμε να εκθέσουμε τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β/10.03.2023), που αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και παραλίας, το ποσοστό κάλυψης με ξαπλώστρες – ομπρέλες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της έκτασης που παραχωρείται. Η διακήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζει ότι κάθε πόστο που επίκειται να παραχωρηθεί έχει εμβαδό 312 τ.μ., ως εκ τούτου η μέγιστη έκταση για ανάπτυξη ξαπλωστρών ανέρχεται σε 187,2 τ.μ.. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε σετ ξαπλωστρών με την ομπρέλα τους καταλαμβάνουν έκταση από 4,5 έως 5 τ.μ. περίπου, προκύπτει ότι σε κάθε πόστο μπορούν να αναπτυχθούν νόμιμα μόλις 40 σετ από ξαπλώστρες.
  • Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα στοιχεία εκείνα που καθόρισαν την τιμή πρώτης προσφοράς ανά πόστο στο ποσό των 145.080€ σύμφωνα με το 2/40925/23.06.2023 έγγραφό σας προς το Δήμο Ρόδου, δεδομένου ότι σε αντίστοιχη δημοπρασία πριν από έναν μήνα η τιμή πρώτης προσφοράς για όμορα και ομοειδή πόστα είχε καθοριστεί στο πόσο των 24.410,88€. Το ανώτερο εξωφρενικό ποσό είναι βέβαιο ότι, προκειμένου να αποδώσει η «επένδυση», θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση τόσο των πολιτών, όσο και των επισκεπτών της Ρόδου. Ήδη τα παράπονα τουριστών για τις αυξημένες τιμές έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καλή φήμη του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.
  • Ενώ στο παράρτημα Α της διακήρυξης προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι σε κάθε πόστο η παραχώρηση αφορά ΜΟΝΟ τοποθέτηση ξαπλωστρών – ομπρελών, το άρθρο 14 της διακήρυξης (Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης) αναφέρει «στους χώρους αιγιαλών χαρακτηρισμένων ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα διοίκησης και διαχείρισης της ΕΤΑΔ ΑΕ επιτρέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες)». Το σημείο αυτό αποτελεί σημαντική ασάφεια στους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι δίδεται η δυνατότητα πολλαπλών ερμηνειών, με υπαρκτό κίνδυνο της δημιουργίας και νέων beach-bar στην πιο κεντρική παραλία της πόλης. Επιπρόσθετα, χωρίς φυσικά να αποτελεί το μείζον, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ κάθε καντίνα πρέπει να απέχει 100 μέτρα από την άλλη, δημιουργούνται ερωτήματα για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που πλειοδότες αναδειχθούν διαφορετικές εταιρίες. Επιβάλλεται σχετική διευκρίνιση ΠΡΙΝ τη διενέργεια του διαγωνισμού.
  • Σε σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ οι προγενέστεροι αντίστοιχοι διαγωνισμοί από τον Δήμο Ρόδου αλλά και την Κτηματική Υπηρεσία είχαν ως τυπική απαίτηση η εγγυητική συμμετοχής να είναι ύψους 10% επί του ποσού του ελάχιστου αρχικού τιμήματος, στην προκειμένη περίπτωση το ποσοστό ανέρχεται ξαφνικά στο 51,69%, έξω από κάθε νομοθετικό πλαίσιο και λογική. Συγκεκριμένα, εάν μία εταιρεία επιθυμεί να μετάσχει και στα 4 πόστα, θα πρέπει να διαθέσει το ποσό των 300.000 ευρώ για την έκδοση εγγυητικών συμμετοχής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα ασφυκτικά χρονικά όρια του διαγωνισμού, πρακτικά μόλις 3 εργάσιμες ημέρες, δημιουργούν ερωτήματα για το πόσες τοπικές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν προγενέστερη ενημέρωση, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής.
  • Ζητάμε να εξαιρεθούν ειδικά οι παραλίες του κέντρου της πόλης από τον χαρακτηρισμό τους ως Δημόσια Τουριστικά Κτήματα και να επανέλθουν στη διοίκηση και διαχείριση του υπουργείου οικονομικών και του Δήμου Ρόδου, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
  • Ζητάμε να αφαιρεθούν από την εν λόγω δημοπρασία δύο πόστα και ο χώρος να παραμείνει διαθέσιμος για ελεύθερη και ακώλυτη χρήση του από όλες και όλους που θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μίσθωση ξαπλώστρας.
  • Ζητάμε τη ρητή διαβεβαίωση ότι εντός των παραχωρούμενων χώρων δεν θα επιτραπεί η λειτουργία οποιουδήποτε τύπου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΟΜΠΡΕΛΑ- Δίκτυο για την Προάσπιση του Δημόσιου Χώρου.