Ρόδος

Ανακοίνωση του Δικτύου “Ομπρέλλα”: Η άλωση των παραλιών της Ρόδου

Στις 20 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, μέχρι 31.12.2025, προκειμένου να αναπτυχθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Τρεις ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινών συμφερόντων, «χτύπησαν» 27 πόστα με συνολικό ποσό μισθωμάτων 2.227.588 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Η πρώτη, με εταιρικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ, πλειοδότησε σε 12 πόστα, συγκεντρώνοντας σχεδόν το σύνολο των θέσεων στο Φαληράκι.

Η δεύτερη, με εταιρικό κεφάλαιο 4.000 ευρώ, πλειοδότησε σε 12 πόστα που αφορούσαν στο σύνολο των παραλιών της Λίνδου και της περιοχής Λη.

Η τρίτη, με εταιρικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ, πλειοδότησε σε 3 πόστα που αφορούσαν στο σύνολο των θέσεων στο ΛΙΜΑΝΑΚΙ των Κολυμπίων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι  οι ανωτέρω  τρεις  εταιρίες έχουν  κοινό ομόρρυθμο εταίρο,  διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο που διαθέτει σε κάθε μία από αυτές το 80% του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης, άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις αυτές εταιρίες συστάθηκαν πριν από λίγους μήνες και έχουν έδρα στην ίδια διεύθυνση στην Αθήνα.

Επίσης, το υπερβολικά υψηλό τίμημα που δόθηκε για την εκμίσθωση ορισμένων παραλιών δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝΔΟΥ 4, έκτασης 500 μ2, που ενώ η διακήρυξη προέβλεπε ως ελάχιστο αρχικό μίσθωμα το ποσό των 45.000 ευρώ για τα τρία έτη, τελικά κατακυρώθηκε στο ποσό των 261.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 60%, συνεπώς η ανάπτυξη των ομπρελών θα πρέπει να γίνει σε έκταση εμβαδού μόλις 300 μ2.

Στην πρώτη συνέντευξη τύπου της ΟΜΠΡΕΛΑΣ, είχαμε προειδοποιήσει για τους ορατούς κινδύνους δημιουργίας ολιγοπωλίων και συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο διαφαινόμενος κίνδυνος για τη δημιουργία πολυάριθμων νέων “privé” παραλιών με υπερβολικά υψηλό κόστος ενοικίασης ομπρελών είναι υπαρκτός,  και  μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του νησιού μας και στην εικόνα του αλλά και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του καθώς καθίσταται δαπανηρή η εξόρμηση για μπάνιο.

Ο Δήμος Ρόδου την προσεχή Πέμπτη 29 Ιουνίου πραγματοποιεί διαγωνισμό για την εκμίσθωση  παραλιών  που μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι παραλίες στις περιοχές του Ενυδρείου και της Τσαμπίκας. Ο προβληματισμός για επανάληψη αντίστοιχων πρακτικών είναι ευνόητος, με ολέθριες συνέπειες σε τοπικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς, τόσο σε οικονομικό όσο  και σε κοινωνικό επίπεδο.

Επιβάλλεται η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και η λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση μονοπωλιακών φαινομένων και τη δημιουργία  συνθηκών υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η ΟΜΠΡΕΛΑ είναι εδώ, με συνεχείς παρεμβάσεις και ενημέρωση των πολιτών.

 

ΟΜΠΡΕΛΑ, Δίκτυο για την Προάσπιση του Δημόσιου Χώρου