Περιφέρεια

Β’ Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων Ανέργων

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου προχώρησε στη δημοσίευση του οριστικού μητρώου ωφελουμένων για συμμετοχή σε Δράσεις Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ 5123953) για τον Α’ Κύκλο, στην επίσημη ιστοσελίδα της: https://readsa.gr/anakoinosi-oristikou-mitroou…/…

Hotel jobs isolated cartoon vector illustrations set. Housekeeper in uniform making bed in room, cleaning lady, room service, breakfast in bed, hotel management, hospitality business vector cartoon.

Κατόπιν αυτού κι εφόσον υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις, ανακοινώνει την έναρξη του Β’ Κύκλου Υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων έως και τις 30 Ιουνίου 2023, για την ένταξή τους σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις παρακάτω τρεις ειδικότητες:
• Σερβιτόρος,
• Οροφοκόμος και
• Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες), είναι ηλικίας από 29 έως 64 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο: https://katartisi.readsa.gr