Δωδεκάνησα

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας Νοτίου Αιγαίου

Ανανέωσε την εμπιστοσύνη της στο Διοικητικό της Συμβούλιο η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) Νότιου Αιγαίου «Αρχιπέλαγος», μέσα από τις αρχαιρεσίες της περασμένης εβδομάδας.

Η Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Νότιου Αιγαίου «Αρχιπέλαγος» απαρτίζεται από 19 φορείς ΚΑΛΟ, στην πλειονότητά τους Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας πάνω από 150 μέλη.

Ρόλος της Ένωσης είναι ο συντονισμός των φορέων ΚΑΛΟ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, συνδικαλισμού, συνηγορίας προς τους δημόσιους φορείς και σχεδιασμού συνεργασιών συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φορέων ΚΑΛΟ Νότιου Αιγαίου για τη νέα διετή θητεία είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Πέτρος Φρέρης (ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά)

Γ. Γραμματέας: Νεκτάριος Καλογήρου (ΚΟΙΝΣΕΠ Για τη Φύση)

Ταμίας: Ηώ Σταυρίδη (ART ΚΟΙΝΣΕΠ)

Αναπληρωματικά μέλη: Λήδα Νταφούλη (ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονή-Κελλιά), Χριστίνα Κουρή (Active Land ΚΟΙΝΣΕΠ), Μίλτος Σακελλαρίου (ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων – Altera Vita).