Εκδηλώσεις

Η ΕΥΘΥΤΑ συμμετέχει στην 7η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, συμμετέχει δυναμικά στην 7η παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας του ΟΗΕ και σας προσκαλεί όλους στη δράση στην πλατεία Δημαρχείου την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 ώρα 11:30.

Μαζί μας οι μαθητές σχολείων , η ομάδα των Τυμπανιστών του Μουσικού Σχολείου και η Ευρωπαϊκή Χορωδία του Μουσικού Σχολείου.

Σας περιμένουμε να μας στηρίξετε: Να απαιτήσουμε όλοι τα αυτονόητα. Δρόμοι για ΖΩΗ, Ασφάλεια και Βιώσιμη Κινητικότητα- για την πόλη μας- η πλατεία Δημαρχείου θα γεμίσει με μηνύματα που θα ακουστούν σε όλο τον πλανήτη μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες!

Εμείς γνωρίζουμε πως λειτουργεί η επίτευξη αυτού του στόχου. Οι απαιτούμενες ενέργειες ορίζονται στο Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021–2030. Ας μας ακούσουν επιτέλους. Κάθε άτομο πρέπει να έχει ασφαλή μετακίνηση και βιώσιμη κινητικότητα. Αυτό είναι θεμελιώδες για τη δημιουργία μιας ακμάζουσας κοινωνίας. Η ασφαλής μετακίνηση είναι δικαίωμά μας.

Καλούμε την Κυβέρνηση μας , την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α & Β Βαθμού να δράσουν για το δικαίωμα των ανθρώπων τους στην ασφαλή κινητικότητα και τη μείωση κατά 50% των θανάτων και τραυματισμών από τροχαία δυστυχήματα έως το 2030.

Απαιτούμε:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: να δοθεί προτεραιότητα στις παρεμβάσεις που έχει αποδειχθεί ότι σώζουν ζωές και μειώνουν τους τραυματισμούς, ξεκινώντας από τα όρια των 30 χλμ/ώρα όπου οι άνθρωποι περπατούν, κάνουν ποδήλατο, ζουν και παίζουν- περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων βασισμένες σε συγκοινωνιακές μελέτες- Δημόσια συγκοινωνία- και ενσωμάτωση άλλων τεκμηριωμένων παρεμβάσεων που έχουν εντοπιστεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε χώρες που πέτυχαν να μειώσουν τα τροχαία.

2. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: επίδειξη λογοδοσίας μέσω ειδικής κατανομής χρηματοδότησης που ενσωματώνει την ασφάλεια στον πυρήνα της και περιλαμβάνει την εφαρμογή των παρεμβάσεων δρόμων για ζωή και θανάτων – τραυματισμών με βάση στοιχεία και επιπτώσεις, και μέσω διάφανων δημόσιων εκθέσεων που περιλαμβάνουν πηγές χρηματοδότησης και συγκεκριμένων ποσών

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: συνεργασία με ΜΚΟ και κοινότητες, επιτρέποντας ένα περιβάλλον όπου η κοινωνία των πολιτών, η κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α & Β Βαθμού μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις οδικής ασφάλειας βασισμένες σε στοιχεία που σώζουν ζωές και τραυματισμούς σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης τους.

Ο ρόλος και η δέσμευσή μας: εμείς, ως κοινωνία των πολιτών, έχουμε έναν ρόλο που ορίζεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο. Δεσμευόμαστε να παίξουμε τον ρόλο μας στην υπεράσπιση και τη διευκόλυνση των δικαιωμάτων των ανθρώπων για ασφαλή κινητικότητα και να επιτύχουμε μείωση 50% στους θανάτους και τους τραυματισμούς από τροχαία έως το 2030.

Δεσμευόμαστε: Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να είναι ασφαλείς στους δρόμους.

Απαιτούμε: από την Κυβέρνηση, από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α & Β Βαθμού, ότι είναι υπεύθυνοι για το δικαίωμα των ανθρώπων να είναι ασφαλείς στο δρόμο και για τον στόχο του 2030. Ας μας ακούσουν.

Ο ΠΟΥ, καλεί όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα να σηματοδοτήσουν την 7η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ οργανώνοντας εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Εμείς είμαστε παρόντες

ΚΥΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ του Π.Ο.Υγείας

  • Υπάρχει επιτακτική ανάγκη οι κυβερνήσεις και οι εταίροι τους να επανεξετάσουν την κινητικότητα.
  • Η ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών να ξανασκεφτούμε πώς κινούμαστε στον κόσμο.
  • Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, τα οδικά δίκτυα πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπ όψη το σύνολο των κινδύνων.
  • Όταν είναι ασφαλή, το περπάτημα και η ποδηλασία μπορούν να συμβάλουν στο να γίνουν οι άνθρωποι υγιείς, οι πόλεις βιώσιμες και οι κοινωνίες δίκαιες.
  • Οι ασφαλείς, προσιτές, προσβάσιμες και βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια λύση για πολλά από τα δεινά των κοινωνιών.

Ας προσπαθήσουμε να ακουστούμε με την συμμετοχή σας.

Σας περιμένουμε για την πόλη μας !