Περιφέρεια Δήμος

Υπεγράφη η σύμβαση για την προστασία και ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

 

Υπογράφηκε την Παρασκευή στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου, έπειτα από τριάντα εννέα (39) έτη, η 2η στην ιστορία της Ρόδου Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, υποδέχθηκαν στο δημαρχείο της Ρόδου την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την πρόεδρο του ΟΔΑΠ Νικολέτα Διβάρη-Βαλάκου και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Χατζημάρκο, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του N.3852/2010 όπως ισχύει με τίτλο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».

Νέα εποχή για την Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

10ετούς διάρκειας και αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 63,5 εκατ. ευρώ

Η Προγραμματική Σύμβαση δεκαετούς (10) αρχικής διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, έχει αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (63.576.244,30 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Λίνα Μενδώνη, «το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μαζί με την Περιφέρεια και τον Δήμο ετοίμασαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάδειξη και την βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης, η οποία είναι ένα από τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, όχι μόνο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, αλλά της Ελλάδας».

Ο Γιώργος Χατζημάρκος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «ενώνονται πολύ σημαντικές δυνάμεις, πολιτικές, επιστημονικές, κοινωνικές, κάτω από έναν κοινό σκοπό. Τα νησιά μας έχουν δει λύσεις, απαντήσεις, πρωτοβουλίες, όπου εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ιδιαίτερη μέρα η χθεσινή για την Ρόδο.
Η υπογραφή μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΟΔΑΠ, της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Συνεργασίας με θέμα “Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου” και με διάρκεια 10 ετών, ήταν ένας στόχος που αποτέλεσε αντικείμενο επίμονης δουλειάς και σχεδιασμού.
Η μεγαλύτερη και πιο ζωντανή Μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης απέκτησε επιπλέον εργαλεία και χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών της.
Ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και οι συνεργάτες του και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τους δικούς της συνεργάτες, σχεδίασαν το πλαίσιο συνεργασίας που εξασφαλίζει το βιώσιμο αύριο και η Περιφέρεια μας στηρίζει σταθερά κάθε δημιουργική προσπάθεια.
Ευχαριστώ την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την αγάπη, το ενδιαφέρον και την διαρκή φροντίδα των νησιών μας.
Σήμερα συγκρούονται δύο κόσμοι, αυτός της δημιουργίας με αυτόν της κακομοιριάς. Εμείς έχουμε επιλέξει που στεκόμαστε ✌️

Ο Αντώνης Καμπουράκης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για μία πολύ μεγάλη δουλειά που έχει γίνει με σοβαρότητα, αλλά και με μεγάλο όραμα. Πρόκειται για μία Προγραμματική Σύμβαση η οποία σέβεται το παρελθόν και κυρίως έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον».

 

Η νέα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, προβλέπει:
α) τη διαρκή, αδιάκοπη και αγαστή συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών με την παράλληλη ανάπτυξη ισχυρής και αδιάρρηκτης σύμπραξης μεταξύ τους,
β) τον καθορισμό κοινού, ενιαίου, συνεκτικού πλαισίου δράσης,
γ) τον καθορισμό και προσδιορισμό των μέσων, τρόπων και διαδικασιών υλοποίησης των όσων περιγράφονται σε αυτήν,
δ) τη διάθεση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων χρηματικών πόρων που εξασφαλίζουν την εκτέλεση των Μελετών, Έργων, Δράσεων, Υπηρεσιών κτλ.,
ε) τη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και
ζ) την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και της καινοτόμου ανάπτυξης
Επτά σημαντικά έργα της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης:
1. Δωρεάν ρεύμα από ΑΠΕ στους μονίμους κατοίκους της Μεσαιωνικής πόλης
2. Αξιοποίηση των ακινήτων διαχείρισης ΟΔΑΠ στη Μεσαιωνική πόλη
3. Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης
4. Αποκατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας στη Μεσαιωνική πόλη και εκσυγχρονισμός/δημιουργία σύγχρονης δομής υγείας
5. Δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού Μεσαιωνικής πόλης
6. Υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και φωτισμού Μεσαιωνικής πόλης.
7. Απασχόληση προσωπικού των συμβαλλόμενων μερών και παραχώρηση της χρήσης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου ήταν συνεχής και στις 28 Σεπτεμβρίου έτους 1984, υπογράφηκε η πρώτη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ρόδου για τη Μεσαιωνική πόλη διάρκειας είκοσι (20) ετών. Την Παρασκευή, τριάντα εννέα (39) έτη μετά, υπογράφηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου, νέα Προγραμματική Σύμβαση, η οποία στοχεύει:

α) στη διαρκή, αδιάκοπη και αγαστή συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών με την παράλληλη ανάπτυξη ισχυρής και αδιάρρηκτης σύμπραξης μεταξύ τους, η οποία θα συνδράμει στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των περιγραφόμενων Μελετών, Έργων, Δράσεων, Υπηρεσιών κτλ.,

β) στον καθορισμό ενός κοινού, ενιαίου, συνεκτικού πλαισίου δράσης, βάσει του οποίου τίθενται επιμέρους στόχοι και καθολικοί σκοποί, οι οποίοι συμφωνείται να υλοποιηθούν,

γ) στον καθορισμό και προσδιορισμό των μέσων, τρόπων και διαδικασιών υλοποίησης των όσων περιγράφονται στην παρούσα,

δ) στη διάθεση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων χρηματικών πόρων που θα εξασφαλίζουν την εκτέλεση των Μελετών, Έργων, Δράσεων, Υπηρεσιών κτλ., διασφαλίζοντας την αναπτυξιακή τροχιά της περιοχής,

ε) στη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και

ζ) στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και της καινοτόμας ανάπτυξης, με σκοπό την οικονομική της ευημερία, τη στήριξη του ενεργού οικισμού της και κυρίως τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, βάσει των Διεθνών Συμβάσεων και των προστατευτικών διατάξεων του ν. 4858/2021.

Τα συμβαλλόμενα μέρη μετέχουν στη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου», ως κάτωθι:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί τον θεσμικό φορέα για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, βάσει του ν. 4858/2021. Ως αρμόδιος φορέας προστασίας του μνημείου έχει αντικείμενο την αποκάλυψη, καταγραφή και τεκμηρίωση των μνημείων μέχρι τη συντήρηση, φύλαξη, ανάδειξη και την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Είναι αρμόδιο για τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών που ανήκουν στο κράτος, καθώς και για την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι βασικός πυλώνας αναπτυξιακού προγραμματισμού σε περιφερειακό επίπεδο με αρμοδιότητες σχεδίασης, προγραμματισμού, αλλά και υλοποίησης πολιτικών. Φέρει – μεταξύ άλλων – αρμοδιότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης, φυσικών πόρων και ενέργειας, απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, χωροταξίας και περιβάλλοντος, καθώς και διοικητικής μέριμνας.

Αποτελεί μία από τις Περιφέρειας της Ελλάδας, που δύναται να υλοποιήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα και δράσης που εντάσσονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Δήμος Ρόδου, ως θεματοφύλακας της αναπτυξιακής πολιτικής της Ρόδου, σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μόνιμους κατοίκους της Μεσαιωνικής πόλης, των συνθηκών διαβίωσής τους, αλλά και της συγκράτησης και ανάπτυξης του πληθυσμού εντός των τειχών.

Μεριμνά για την αύξηση του οφέλους των δραστηριοποιούντων στη Μεσαιωνική πόλη, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, καθώς και το σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση μελετών, έργων, υπηρεσιών δράσεων κτλ., σε μνημεία ή μνημειακές/ιστορικές περιοχές που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητά του ή/και ιδιοκτησίας του, συντάσσει μελέτες, επιβλέπει, εκτελεί και παραλαμβάνει κάθε έργο, όπως κτηριακά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου εξοπλισμού της Μεσαιωνικής πόλης, κατόπιν έγκρισης των σχετικών μελετών από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Υλοποιεί εν γένει προγράμματα, για τη συνολική και ολοκληρωμένη προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), σύμφωνα με τον ν.4761/2020 (Α΄ 248), έχει ως στρατηγικούς σκοπούς την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων, την αύξηση των οικονομικών πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις στους άνω χώρους, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη διάθεση των οικονομικών πόρων για την υποστήριξη του έργου του ΥΠΠΟΑ. Ο ΟΔΑΠ είναι αρμόδιος για την αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο ΥΠΠΟΑ ή στον ίδιο. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *