Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου την Τρίτη 28 Μαρτίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου την Τρίτη 28 Μαρτίου στις 17:00 με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

2. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

3. Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

4. Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακής Σύνδεσης τύπου Δ» οχημάτων από τις Κ.Μ. 945 & 946 Γαιών Γενναδίου, μέσω της Κ.Μ. 946 Γαιών Γενναδίου στην παλαιά χάραξη της επαρχιακής οδού Γενναδίου Λαχανιάς, για χρήση Βιοτεχνικού Κτηρίου (οινοποιείου) της εταιρείας με διακριτό τίτλο Ν. Τατάκης «ΑΕ GROUP ORGANIZATION». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

5. Έγκριση αποχαρακτηρισμού κτηματολογικών οδών στις μερίδες (220 Α), (221 Α), (294 Α) και (293) Γαιών Ασγούρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

6. Τροποποίηση Απόφασης Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στη Δ.Ε. Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

7. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

8. Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3152 Γαιών Αφάντου, ιδιοκτησίας Αυγερινού Νικολάου επί κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008, για χρήση ανέγερσης κατοικίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

9. Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

10. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Καφετζής).

11. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πατσάης).

12. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Καρίκης).

13. Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, για την πράξη με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR» στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πατσάης).

14. Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, «Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modeling Tools – HYPERION», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πατσάης).

15. Έγκριση της Χάρτας Διαφορετικότητας. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ευδοκία Αποστολίδη – Πάττα).

16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

17. Έγκριση 03ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης /11/2019». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

20. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

21. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΜΑΧΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

22. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου (ΑΠΕ) «Επισκευές σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

23. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

24. Έγκριση 02ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

25. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

26. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

27. Έγκριση 02ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Αφάντου, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 26-01-2021». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

28. Έγκριση 01ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

29. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

30. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

31. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 02ης Παράτασης του έργου «ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 03ου ΚΑΙ 05ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

32. Παραχώρηση λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ευδοκία Αποστολίδη – Πάττα).

33. Αποζημίωση προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 14/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κ. Ηλίας Πετρίδης).

34. Έγκριση 04ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

35. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ», συνολικής δαπάνης 36.422,31 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

36. Έγκριση θέσεων προς πλήρωση για το έτος 2023 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.5381/24-01-2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).

37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

38. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις οικισμού Βατίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

40. Προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου στο νέο Προσοντολόγιο και τροποποίηση του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

41. Παραχώρηση του παραδοσιακού σπιτιού Παραδεισίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «MONTE PARADISO». (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).

42. Παραχώρηση Βιβλιοθήκης Παραδεισίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «MONTE PARADISO». (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).

43. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΑ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

44. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).