Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Περισσότερα από 4.250 παιδιά αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση
Περιφέρεια

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Περισσότερα από 4.250 παιδιά αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη της Πράξης, για την περίοδο 2022 – 2023, συνολικού ύψους 9,23 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης οικογενειών που προβλέπεται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023».

Πρόκειται για τον πρώτο από τους τρεις ετήσιους κύκλους της εν λόγω δράσης και αφορά στο τρέχον σχολικό έτος 2022–2023. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 9.230.102,63 € εκ των οποίων τα 4.000.000,00 € θα διατεθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2021–2027”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 3.811 οικογένειες λήπτες voucher εκ των οποίων 1.740 με χρηματοδότηση από το ΠεΠ και συνολικά 4.258 παιδιά εκ των οποίων 2.070 με χρηματοδότηση από το ΠεΠ.

Ειδικότερα, η Πράξη αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου.

Στις ομάδες στόχου της δράσης εντάσσονται ιδίως βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι και άτομα με αναπηρία, που επιλέγονται βάσει διαδικασιών και κριτηρίων προκειμένου να λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Ο Δικαιούχος της Πράξης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία, για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδει κάθε χρονιά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει της οποίας καλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι να υποβάλουν αίτηση.