Δήμος

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για την απώλεια του Τιμόθεου Παρασκευά

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου μετά το θλιβερό άγγελμα του
θανάτου του ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά
ετών Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδημάρχος Ρόδου, με μεγάλη
προσφορά στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.

Σήμερα 21/12/2022 εκτάκτως
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφρασθούν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και του Δημοτικού
Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ