Περιφέρεια

Πλακόστρωση περιοχής Γαλανός Χώρας Σικίνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Υπεγράφη Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

 

Στην υπογραφή Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας προέβησαν   ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα υλοποιήσει  το έργο «Πλακόστρωση στην περιοχή Γαλανός Χώρας Σικίνου», συνολικού προϋπολογισμού 109.120,00 €.

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια δια του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, αναλαμβάνει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Σικίνου.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 109.120,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Σικίνου.

 

Η διάρκεια ισχύος της Διαβαθμιδικής Σύμβασης είναι 21 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.

 

 

Το Γραφείο Τύπου