Περιφέρεια

Αύξηση της χρηματοδότησης για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Λίνδου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης του έργου της προβολής και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης Λίνδου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο καινοτόμος ψηφιακός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του μνημείου, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Προβολή και ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου», βάσει της οποίας η αρχική χρηματοδότηση ύψους 133.686,00 ευρώ, αυξάνεται σε 141.686,00 ευρώ (συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη),  προκειμένου να επικαιροποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης, για την ομαλή υλοποίησή της. Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2023

Το έργο, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πρόκειται για τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης της Λίνδου, συνολικής έκτασης 11.000 τ.μ., με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση αποσκοπώντας στην καλύτερη περιήγηση και πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών και κατ’ επέκταση στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διαμόρφωση μιας παγκοσμίου εμβέλειας ταυτότητας προορισμού.

Μέσω της πράξης, προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για ‘έξυπνες’ συσκευές (smart phones) με αναλυτική πληροφόρηση επιλεγμένων μνημείων υπό μορφή κειμένων, φωτογραφιών, χαρτών, αφηγήσεων, βίντεο και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, με την οποία ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα ψηφιακής περιήγησης στο φυσικό χώρο και στα μνημεία της Ακρόπολης.

Επιπλέον, στο αντικείμενο της πράξης, περιλαμβάνονται και εργασίες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την συγγραφή των κειμένων για τα μνημεία και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, καθώς και τον έλεγχο του απαραίτητου έγγραφου, έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, απαραίτητου για την υλοποίηση του έργου, καθώς και η δημιουργία και λειτουργία προγράμματος ψηφιακής ξενάγησης του αρχαιολογικού χώρου για ΑμεΑ.

Δικαιούχος του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.