Περιφέρεια

Βόμβα στα θεμέλια της νησιωτικής οικονομίας και κοινωνίας το στεγαστικό πρόβλημα στα επόμενα χρόνια, αν δεν βρεθεί λύση

Βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στα επόμενα χρόνια, χαρακτήρισε το στεγαστικό πρόβλημα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος έφερε το θέμα, με εισήγησή του στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρόταση που εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης κινείται σε δύο άξονες: Στη θεσμοθέτηση ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης με κύρια χρήση […]