Συνάντηση αυτοαπασχολούμενων Ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για τη μεταρρύθμιση του «Προσωπικού Ιατρού»
Ρόδος

Συνάντηση αυτοαπασχολούμενων Ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για τη μεταρρύθμιση του «Προσωπικού Ιατρού»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, συνάντηση των ιδιωτών Ιατρών μελών του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με ειδικότητα Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και Παθολογίας, προκειμένου να αναλυθούν τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.) που νομοθετήθηκε πρόσφατα.

Μετά από πολύωρη ενημέρωση και αναλυτική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων μελών, τονίσθηκαν τα παρακάτω:

  • Οι Ιατροί που υπηρετούν στις δημόσιες δομές και οι συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ με τις παραπάνω δύο ειδικότητες, έχουν ήδη δηλωθεί ως οικογενειακοί ιατροί από την προηγούμενη μεταρρύθμιση (2017-2018) και αυτόματα μετονομάζονται ως προσωπικοί ιατροί. Εκτιμάται ότι ο εγγεγραμμένος αριθμός των 2.000 πολιτών ανά ιατρό, κρίνεται υπερβολικός καθώς θα επιμηκύνεται το διάστημα πρόσβασης στον ιατρό τους και θα αυξάνεται το αίσθημα ανασφάλειας των ασθενών, ειδικά σε περιόδους υψηλής νοσηρότητας.
  • Βασικά σημεία της μεταρρύθμισης που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των προσωπικών ιατρών αλλά κύρια των πολιτών, δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν και να προτρέχουν, προκειμένου να δηλώσουν προσωπικό ιατρό.

Το σύνολο των ιατρών που συμμετείχαν στην συνάντηση, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για τα «αντικίνητρα» που ανακοινώθηκαν καθώς και για τις οικονομικές επιβαρύνσεις σε όσους πολίτες δεν δηλώσουν έγκαιρα προσωπικό ιατρό. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη επιλογή ιατρού με καθαρά προσωπικά και επιστημονικά κριτήρια. Θεωρούμε ότι προσωπικός ιατρός είναι ο ιατρός εκείνος που εμπιστεύεται ο ασθενής και όχι αυτός που εμφανίζεται στη λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ και επιλέγεται από τον πολίτη με κίνητρα εκπτώσεων και παροχών.

  • Ομόφωνα συμφωνήθηκε ότι η κάλυψη των δημοσίων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας δεν δύναται να καλυφθούν από τυχόν συμβεβλημένους προσωπικούς ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ, έστω με τη μορφή εφημεριών ή αποσπάσεων. Αντίθετα, επισημάνθηκε η ανάγκη να στελεχωθούν άμεσα με το αναγκαίο ιατρικό και λοιπό προσωπικό όλες οι υποστελεχωμένες δομές υγείας, όπως το Κέντρο Υγείας Ρόδου και ιδιαίτερα το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου που είναι η μεγαλύτερη δομή υγείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου εκ της θεσμικής του ιδιότητας, ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας, αγωνίζεται κατά προτεραιότητα για την προάσπισή της, και διαβεβαιώνει όλους τους πολίτες των νησιών μας ότι θα μάχεται για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Η ουσιαστική ενημέρωση για τυχόν μελλοντικές εξελίξεις, θα πραγματοποιείται από τους θεράποντες Ιατρούς και τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου.

 

 

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Τσέρκης         Μιχαήλ Βολονάκης