Ημερίδα Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
Περιφέρεια

Ημερίδα Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και η εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας, Crowdpolicy συνδιοργάνωσαν Ανοιχτή Ημερίδα με θέμα: “Τρία χρόνια λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης: οι Συνθήκες Διαβίωσης και οι Προοπτικές Ένταξης των Ευάλωτων Ομάδων στο Νότιο Αιγαίο”, σήμερα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στη Ρόδο και διαδικτυακά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Αντικείμενο της ημερίδας ήταν  η ενημέρωση για τον ρόλο και το έργο του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης αναφορικά με την ανάπτυξη και την ευημερία στον κοινωνικό τομέα, καθώς και η διάχυση των ευρημάτων των επιστημονικών ερευνών του Παρατηρητηρίου, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στη διάρκεια λειτουργίας του. Επίσης, πραγματοποιήθηκε  ανοιχτή συζήτηση για τη σημασία της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον διαμοιρασμό της γνώσης και την προώθηση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου  Χαρούλα Γιασιράνη με ανάρτηση της  στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  επισημαίνει τα εξής :

“Σήμερα παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας του Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις συνθήκες διαβίωσης και τις προοπτικές ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων .
Με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Σταμάτη και μια πλειάδα από έγκριτους ομιλητές , τους συνεργάτες μας στις υπηρεσίες της ΠΝΑΙ, ιχνηλατήσαμε τα ζητήματα και τους λόγους που οι συμπολίτες μας χρειάζονται στήριξη και ενίσχυση”

Δείτε το Πρόγραμμα

10:00–10:40 | Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Γεώργιος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Χαρούλα Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου
 • Δαρζέντας Χαράλαμπος, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Κυκλάδων
 • Φαίδρα Σπανού, Γενική Γραμματέας Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
 • Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Ρόδου
 • Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
 • Αντώνιος Βουτσίνος, Προϊστάμενος ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Μιχάλης Ψαλλίδας, Διευθύνων Σύμβουλος Crowdpolicy, Υπεύθυνος Υλοποίησης Διαδικτυακής Πύλης έργου

10:40–12:00 | 1η Συνεδρία : Κοινωνικός τομέας, δράσεις και έρευνες [Συντονισμός: Κυριακή Κυρίτση, Γεωργία Τσεβά]

 • Tο ΕΚΤ+ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027, Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΣΕΚΤ
 • Από το ΕΚΤ στο ΕΚΤ+: Οι δράσεις που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020 και ο προγραμματισμός για την περίοδο 2021–2027, Αγάπη Αδαμοπούλου, Στέλεχος της Μονάδας Α’, ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
 • Παρουσίαση των ερευνών του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης- Η περίπτωση των Επιτόπιων Ερευνών, Κυριακή Κυρίτση, Υπεύθυνη Έργου, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής Κυκλάδων
 • Οργάνωση και Δομή Επιτόπιων Ερευνών, Γεωργία Τσεβά, Crowdpolicy
 • Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Επιτόπιων Ερευνών, Αναστασία (Νάνσια) Γατοπούλου, CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 • Κύρια Ποσοτικά και Ποιοτικά Ευρήματα των Συνθηκών Διαβίωσης των Ευάλωτων Ομάδων του Πληθυσμού στο Νότιο Αιγαίο, Κωνσταντίνα Κουρκουμάρη, Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιγαίου, Crowdpolicy

Ερωτήσεις- Σύνοψη

12:00–12:30 | Σύντομο Διάλειμμα — Καφές

12:30–13:30 |2η Συνεδρία : Ο Εθνικός Μηχανισμός, οι συνεργασίες του Παρατηρητηρίου με τα Κέντρα Κοινότητας και οι μελέτες για την οικονομική ανάπτυξη [Συντονισμός: Κυριακή Κυρίτση, Κατερίνα Χατζήπαπα]

 • Η εφαρμογή του άρθρου 14 (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων» κατά τα έτη 2019–2021, Ερίκ Γκαζόν, Υπάλληλος Τμήματος Παρακολούθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του ΥΠΕΚΥ
 • Κύρια Ποσοτικά και Ποιοτικά Ευρήματα αναφορικά με τις Συνθήκες Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, Κατερίνα Χατζήπαπα, Exelixis
 • Οικονομικοί /Κοινωνικοί Δείκτες και κύρια στατιστικά στοιχεία για φορείς, δομές και δράσεις κοινωνικής ένταξης σε επίπεδο Περιφέρειας, Αντώνης Σκαρπέλης, Crowdpolicy
 • Σχεδιασμός Κοινωνικών/ Οικονομικών Ερευνών καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας στο πλαίσιο του Έργου, Βαγγέλης Δήμος, Crowdpolicy
 • Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ως εργαλείου για την χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής και την άντληση Χρηματοδοτικών Πόρων, Ιάκωβος Γρύλλης, Exelixis

Ερωτήσεις- Σύνοψη

13:30–14:00 | Σύντομο Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14:00–15:30 | Ανοιχτή συζήτηση: Από τον Ψηφιακό Αναλφαβητισμό στην Ανοιχτή Καινοτομία: Προκλήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Κοινωνική Προστασία και Πρόνοια [Συντονισμός: Γεωργία Τσεβά, Crowdpolicy]

 • Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Γιώργος Καραμανώλης, CTO/CIO Crowdpolicy, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου
 • Κυριακή Κυρίτση, Msc Πληροφοριακά Συστήματα, Υπεύθυνη Έργου, DPO Κυκλάδων
 • Αναστασία (Νάνσια) Γατοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 • Ειρήνη Αττιτή, Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
 • Δημήτρης Αλουμανής, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

Ερωτήσεις- Σύνοψη

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014–2020.