Ενισχύεται η ηλεκτροκίνηση στη Ρόδο με ένα ολοκληρωμένο σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων
Δήμος

Ενισχύεται η ηλεκτροκίνηση στη Ρόδο με ένα ολοκληρωμένο σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων

Εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Ρόδου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 441.996,28 Ευρώ

 

Η Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση ενός
νέου, σημαντικού περιβαλλοντικού έργου που εντάσσεται στο γενικότερο
σχεδιασμό για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

 

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εγκρίθηκε η ένταξη της πρότασης του Δήμου Ρόδου σχετικά με τη
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε
Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)», στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» με συνολικό προϋπολογισμό 441.996,28 Ευρώ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία
ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον
Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση 55 ηλεκτρικών
ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και
εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει
στους πολίτες (μόνιμους κάτοικους και επισκέπτες) την ευχέρεια να παραλάβουν
και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα
καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα
σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής
τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα
επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Το σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους
επισκέπτες οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πόλη, , τον περιορισμό του κυκλοφοριακού
φόρτου και τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου και
τη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, το ποδήλατο θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των
τουριστών και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα αξιοθέατα. Τα κοινόχρηστα
Συστήματα Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων, είναι συστήματα

ενοικίασης ποδηλάτων το οποία τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από πολίτες
πόλεων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και βολικά, λόγω του ότι το ποδήλατο δεν αντιμετωπίζει
προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης,
έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και εκτός οδικού δικτύου ενώ παράλληλα δε
μολύνει το περιβάλλον με κανένα τρόπο (καυσαέρια, ηχορύπανση κλπ).

Σημειώνεται ότι το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης καρτών
συνδρομητών, από επανδρωμένα εκδοτήρια, για τους πολίτες που επιθυμούν, με
την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία θα ταυτοποιούν τον
χρήστη.

Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν από ειδική mobile εφαρμογή, διαθέσιμη σε
Android και iOS, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος, στα
διαθέσιμα ποδήλατα σε κάθε σταθμό, σε πραγματικό χρόνο.

Εκ του γραφείου τύπου