Aegean Airlines
Ελλάδα

Aegean Airlines: Ζημίες προ Φόρων €72,5 εκατ. Μερική ανάκαμψη εσόδων και επιβατικής κίνησης το 2021

Η AEGEAN ανακοίνωσε τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2021.

Σημαντική αύξηση κατά 63% κατέγραψε ο Όμιλος το 2021 στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών σε σχέση με το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των συνολικών πωλήσεων για το έτος πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 2021 έως Οκτώβριο, πριν την μετάλλαξη της Όμικρον που έφερε εκ νέου περιορισμούς. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε €674,8 εκατ. το 2021 από €415,1 εκατ. το 2020.

Ο Όμιλος προσέφερε 11,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 7,2 εκατ. επιβάτες συνολικά, με την κίνηση να ανέρχεται σε 3,5 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού και 3,7 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού το 2021. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 65,5% στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2020 και σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη προ πανδημίας.

Οι Ζημίες προ φόρων σε οργανική συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €72,5  εκατ., σημαντικά περιορισμένες από Ζημίες  προ φόρων ύψους €296,8 εκατ. το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της σημαντικής βελτίωσης  στο τρίτο τρίμηνο του έτους, το πρώτο θετικό τρίμηνο από την αρχή της πανδημίας.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €60 εκατ. τον Ιούνιο του 2021, που αποτελούσε προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία έλαβε στις αρχές Ιουλίου 2021 την εγκεκριμένη από την ΕΕ κρατική ενίσχυση για την μερική αποκατάσταση της ζημίας, λόγω της πανδημίας για το 2020. Στο συνολικό αποτέλεσμα του έτους, αναγνωρίστηκε το ποσό της ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του στόλου αεροσκαφών. Η συνολική επίδραση των τριών προαναφερόμενων παραγόντων ανήλθε σε συνολικά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €63,2 εκατ., τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω στοιχεία των οργανικών  αποτελεσμάτων του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έκτακτα μη οργανικά έσοδα, οι Ζημίες προ Φόρων ανήλθαν σε €9,3 εκατ. το 2021, ενώ ο Όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €5,1 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €474,4[1] εκατ., μετά και την καταβολή προκαταβολών για την παραγγελία των αεροσκαφών στην  Airbus καθώς και για την αγορά παγίων, ποσού €94,8 εκατ. το 2021.

 

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η πανδημία είχε σημαντικό αποτύπωμα  και το 2021 , με τον Όμιλο όμως να καταφέρνει να ανακάμπτει σε σημαντικό βαθμό παρά τις έντονες μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2021, η AEGEAN αξιοποίησε αποτελεσματικά το δίκτυο και το στόλο της, ενίσχυσε την κεφαλαιακή της επάρκεια και υπήρξε ιδιαίτερα  ανταγωνιστική στη διαχείριση του κόστους της. Η σημαντική ανάκαμψη ωστόσο που παρουσιάστηκε την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου διακόπηκε από την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία επηρέασε τη δραστηριότητα και τη ζήτηση από το Νοέμβριο του 2021.

Το 2022 ο κλάδος συνολικά αναμένει σημαντική ανάκαμψη ενώ και  η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν δείχνει ιδιαίτερα ισχυρή. Παράλληλα όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει νέες σημαντικές  αβεβαιότητες, ενώ επιδρά σημαντικά  και στο κόστος των καυσίμων. Ο Όμιλος, έχει επιταχύνει την επένδυση σε  νέα αεροσκάφη που μειώνουν την επίδραση του κόστους καυσίμων και προγραμματίζει νέους προορισμούς, νέες υπηρεσίες  και προϊόντα αλλά και  τη σταδιακή επιστροφή της χωρητικότητας στα πρό πανδημίας επίπεδα για την καλοκαιρινή περίοδο. Για τρίτη συνεχή χρονιά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων  η ευελιξία και η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς θα είναι και πάλι πολύ σημαντική».

Αποτελέσματα Ομίλου

 

(σε € εκατ.) 2020 2021 %
    Οργανικά Μη Οργανικά Σύνολο  
   
Έσοδα 415,1 674,8   674,8 63%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων (210,8) (33,1) 63,2 30,1  
Ζημίες προ φόρων (296,8) (72,5)   (9,3)
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (227,9)   5,1

 

Επιβατική Κίνηση

(σε χιλ. επιβάτες) 4o

Tρίμηνο 2020

4o Tρίμηνο 2021 % μτβ Σύνολο έτους 2020 Σύνολο έτους 2021 % μτβ
Εσωτερικού 378 1.002 165% 2.669 3.447 29%
Εξωτερικού 388 1.224 215% 2.508 3.747 49%
Σύνολο 767 2.226 190% 5.177 7.194 39%
Συντελεστής Πληρότητας1 57,9% 68,8% 10,9pp 67,4% 65,5% -2pp
Επιβάτες ανά πτήση 78 106 37% 95 97 2%

Σημείωση

Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις.

 

[1] Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €12,3 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις ύψους €19,5 εκατ.