Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού : Kυρώσεις σε όσους παρανομούν με την ρίψη των σκουπιδιών
Δήμος

Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού : Kυρώσεις σε όσους παρανομούν με την ρίψη των σκουπιδιών

Με ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού κ. Στεφανία Στάγκα , ο Αντιδήμαρχος των  Δ.Ε. Ιαλυσού & Καμείρου, κ. Σάββας  Χριστοδούλου και ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη κ. Νίκος Καραμαρίτης επισημαίνουν τα εξής :
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται άσκοπη ρίψη αστικών απορριμμάτων και κλαδιών σε διάφορες περιοχές της Κοινότητας μας.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη διευκόλυνση του προσωπικού μας παρακαλούμε τους πολίτες η αποκομιδή να γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο καθημερινότητας στο τηλ. Επικοινωνίας: 2241093510 .
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η υπηρεσία καθαριότητας θα επιβάλλει ανάλογες κυρώσεις .
Επίσης σε συνέχεια της ανακοίνωσης του αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη κ. Νίκου Καραμαρίτη και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενημερώνει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου πως τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και παρακαλεί για την πιστή τήρηση του.
Η Διεύθυνση καθαριότητας Δήμου Ρόδου μπορεί να παραλάβει δωρεάν τα προϊόντα κλαδέματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί τηλεφώνημα στην υπηρεσία και συνεννόηση για την μέρα και ώρα που μπορούν να τα βγάλουν από το σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 300 ευρώ.
Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των συλλογικών οργάνων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και του Κράτους σε ένα πλαίσιο που διέπεται από διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί κανόνες που προέρχονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε ήδη με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ζητάμε από τα μέλη μας να τηρήσουν τους κανόνες αυτούς καθώς η υπόθεση της καθαριότητας και της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κ.τ.λ. αλλά και όλοι οι κάτοικοι γενικά, είναι υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν τον όγκο των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών. Τα συμπιεσμένα και συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα τοποθετούνται στους μπλε κάδους (κάδοι προσωρινής αποθήκευσης υλικών συσκευασίας).
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους, ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα, έχουν την υποχρέωση της προσωρινής αποθήκευσης τους με ευθύνη και δαπάνη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού.
Ειδικότερα, οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητα τους μέσα σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους. Οι κάδοι πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων αυτών, να φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ώστε να είναι εφικτή η μηχανική αποκομιδή τους, πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. Τα εκτός σχεδίου πόλεως ξενοδοχεία επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν ψυγείο απορριμμάτων.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την παραγωγική δραστηριότητα των οποίων παράγονται στερεά απόβλητα που δεν είναι Αστικά και συνεπώς τα απόβλητά τους ταξινομούνται στα λοιπά κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (απόβλητα από την κατεργασία ξύλου, μετάλλου, γυαλιού κτλ.), είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α Η.Π 50910/2727/ΦΕΚ Β 1909-2003), τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών δίπλα ή εντός των κάδων, σε πεζοδρόμια και δρόμους της πόλης ή σε οποιονδήποτε άλλον κοινόχρηστο χώρο.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, εξωτερικοί χώροι και δέντρο