Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κω, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια

Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κω, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την σύμβαση με τον ανάδοχο, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο

 

Με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας  του οδικού δικτύου της Κω, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας,  υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, ύψους 214.456,21 ευρώ, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας ΠΝΑΙ – Π.Ε. Κω».

 

Το έργο περιλαμβάνεται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφέρειας, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων.

 

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά σε εργασίες άρσης βλαβών και συντήρησης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών.

Το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κω διαθέτει φωτεινούς σηματοδότες σε δύο κυκλοφοριακούς κόμβους:

-Επαρχιακή Οδός Κως – Κέφαλος: Κόμβος «Τιγκάκι»

– Επαρχιακή Οδός Κως Κέφαλος: Κόμβος «Πελεζίκι».

 

Η συντήρηση των κόμβων αφορά την αντικατάσταση λαμπτήρων και εξαρτημάτων φωτεινών σηματοδοτών, την αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, σηματοδοτών και καλωδιώσεων. Επιπλέον προβλέπεται η συντήρηση κομβίων πεζών και εργασίες βελτίωσης όπως τοποθέτηση σταθεροποιητών τάσης προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών, επισκευή και επαναλειτουργία όλων των φωρατών και εκπόνηση προγραμμάτων φωτεινών σηματοδοτών.

 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου