Εγκαινιάστηκαν στη Ρόδο τα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. και του Κ2 Α.Ε.

 

Τα εγκαίνια των γραφείων του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου – ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. και του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Κ2 Α.Ε. πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 8 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι στο Ιστορικό Νεοκλασικό Κτίριο του πρώην Ελληνικού Προξενείου στη Ρόδο