Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δήμος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου στις 19 Νοεμβρίου 2021

Συνεδριάζει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021  και από ώρα 10:00 έως 12:00  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με την δια περιφοράς διαδικασία και με την σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σώματος.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιελήφθησαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2021 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου με  θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών).»
  2. Έγκριση της υπ’ αρ. 82/2021 απόφασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου  με  θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»
  3. Έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 18881004 γαιών Αρχαγγέλου ιδιοκτησίας Α & Π Α.Ε. για χρήση του ξενοδοχείου KOLYMBIA BEACH.

 

 

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
& Υπηρεσίας Δόμησης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.