Ξεκινά άμεσα το έργο επέκτασης της αποβάθρας του λιμανιού των Λειψών
Περιφέρεια

Ξεκινά άμεσα το έργο επέκτασης της αποβάθρας του λιμανιού των Λειψών

Γ. Χατζημάρκος : ”Δεν υπάρχουν μικρά ή μεγάλα, εύκολα ή δύσκολα έργα. Υπάρχει μόνο η δική μας σχέση ζωής με τα νησιά μας”
Ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους των Λειψών είναι το έργο της επέκτασης της αποβάθρας του λιμανιού του νησιού, το οποίο περνά στο στάδιο της υλοποίησης, με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης ανάθεσης, ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου και την ανάδοχο εταιρεία.
Πρόκειται για ένα ακόμα από τα εκατοντάδες έργα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά που στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια, ανέλαβε να το υλοποιήσει, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας (φορέας υλοποίησης) και Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (κύριος του έργου).
Την εργολαβική σύμβαση ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Επέκτασης Αποβάθρας Λιμένα Λειψών», ύψους 969.692,59 ευρώ, υπέγραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “SICAP Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020”, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το αντικείμενο του έργου, συνίσταται στην κατασκευή νέου κρηπιδώματος , μήκους 325 μέτρων, το οποίο θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα υδροληψίας και ρευματοδότησης για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των σκαφών. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή πλήρους δικτύου πυρασφάλειας καθώς και ο εξοπλισμός του λιμένα με κρίκους, δέστρες και προσκρουστήρες.
Η προθεσμία εκτέλεσής του είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο.
”Ένα ακόμα έργο κρίσιμο για την οικονομία ενός μικρού νησιού της Περιφέρειάς μας, περνά στο στάδιο της υλοποίησης μέσα από την συνεργασία της Περιφέρειάς μας με τους Δήμους των νησιών μας και τα νομικά τους πρόσωπα. Η επέκταση της αποβάθρας στο λιμάνι των Λειψών, ξεκινά άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. Δεν υπάρχουν μικρά ή μεγάλα, εύκολα η δύσκολα έργα. Υπάρχει μόνο η αφοσίωση στον στόχο της βελτίωσης της ζωής των νησιωτών και η διαρκής συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους, για να βάλουμε πλάτη σε Δήμους και φορείς που αδυνατούν με τις δικές τους δυνάμεις να υλοποιήσουν τα έργα που έχουν ανάγκη. Στους Λειψούς, η επέκταση της αποβάθρας του λιμανιού έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης ζωής μεταξύ του Δήμου Λειψών, του Δημοτικού Ταμείου Πάτμου και της Περιφέρειάς μας”, δήλωσε μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
Το Γραφείο Τύπου