Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων
Περιφέρεια

Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων

Το Αυτοδιοικητικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ. Γεννηματάς Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κ.Ε.Κ. για τη διεξαγωγή σεμιναρίων να δηλώσουν έγκαιρα την διαθεσιμότητα και την επιθυμία τους να συνδράμουν με τις γνώσεις και την εξειδίκευση τους τη νέα εκπαιδευτική περίοδο Νοέμβριος 2021-Μάιο 2022.
Οι θεματικές εκπαίδευσης των σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από ίδιους πόρους είναι :
Ξένες γλώσσες, Τουριστικά επαγγέλματα, Marketing & Προώθηση Προϊόντων–Υπηρεσιών, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων, Φωτογραφία, Γαστρονομία, Τεχνικές Bartender και Barista, Μεταποίηση τροφίμων & ποτών, Αγροτικά Επαγγέλματα, Παραδοσιακές τέχνες-Χειροτεχνία, Τοπική Ιστορία και Λαογραφία, Εκμάθηση Ελληνικών, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ενδυνάμωση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, Παροχή Πρώτων Βοηθειών, Σωματική και ψυχική υγεία, Διαχείριση Κρίσεων και Προστασία Περιβάλλοντος, κ.α.
Κατά το α’ εξάμηνο του 2021 περισσότεροι από 125 εκπαιδευτές συνεργάστηκαν με το ΚΕΚ υλοποιώντας 342 εκπαιδευτικά προγράμματα στο Νότιο Αιγαίο.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται ηλεκτρονικά το διάστημα 21 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ www.kek-gennimatas.gr
στην επιλογή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
Παρακαλούνται οι ήδη εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα του Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς να δηλώσουν εκ νέου την διαθεσιμότητα τους.
Ακολουθώντας τις εξελίξεις λόγω της πανδημίας της COVID 19, το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. θα υλοποιήσει τόσο εξ’ αποστάσεως διαδικτυακά σεμινάρια όσο και δια ζώσης προγράμματα τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις εκάστοτε συγκυρίες.