Α΄ ΕΛΜΕ  Δωδεκανήσου
Ρόδος

Α’ ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ : Διευκόλυνση των νεοδιόριστων σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Η Α΄ ΕΛΜΕ  Δωδεκανήσου χαιρετίζει το  μεγάλο αριθμό μονίμων  διορισμών που πραγματοποιήθηκαν  στην  περιοχή μας.  Οι διορισμοί αυτοί σίγουρα θα συμβάλλουν τα μέγιστα στη στελέχωση των σχολείων από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς προσφέροντας  ποιοτικότερη εκπαίδευση στα παιδιά της νησιωτικής Ελλάδας.

Η Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου ζητά  από το Υ.ΠΑΙ.Θ  την   επέκταση της  υπ.

αριθμ. 99696/Ε1  της  11-08-2021 προς  όλους τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της πανδημίας που διανύουμε, αφού η  διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  αφορά μόνον  σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών (σοβαροί  λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη  κ.ο.κ.).

Συγκεκριμένα προτείνει όπως όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να παρουσιάζονται σε  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.  Οι Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης να προβαίνουν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των ανωτέρω εκπαιδευτικών και να αποστέλλουν άμεσα το πρωτόκολλο ορκωμοσίας, την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε. ή Δ.Ε. όπου διορίσθηκαν οι εκπαιδευτικοί́, ενημερώνοντας παράλληλα και τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ