Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου
Ρόδος

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου : “Kαταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια η οποία ζημιώνει και υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα του νησιού μας”

Σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συνήλθαν σήμερα τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕΞΡ, με μοναδικό θέμα: Εξουσιοδότηση του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου, ώστε από κοινού ή μεμονωμένα, όπως υποβάλλουν αίτηση ή μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για οποιοδήποτε συκοφαντικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα βλάπτει την εικόνα του προορισμού μας.

«Σε συνέχεια του από 15-06-2021 άρθρου τοπικής εφημερίδας με συντάκτη Διευθυντή ξενοδοχείου, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια η οποία ζημιώνει και υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα του νησιού μας. Σε μια περίοδο επανεκκίνησης της οικονομίας είναι κρίσιμης σημασίας, η προστασία και η διασφάλιση του προορισμού μας. Με το παρόν δηλώνουμε την πλήρη εναντίωση μας σε υπερβολικούς, ψευδείς και ανυπόστατους και ισχυρισμούς με πολιτική σκόπευση που πλήττουν τον τόπο μας και εξ αυτού του λόγου οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί των δυσφημιστικών ισχυρισμών θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».