Γιώργος Χατζημάρκος
Περιφέρεια

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η τριετής συντήρηση του οδικού δικτύου Κω – Νισύρου, με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου
Δύο ακόμη μεγάλα έργα κλίμακας που αποσκοπούν στην βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Κω, δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Πρόκειται για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, στην Κω, αλλά και στη Νίσυρο, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.
Σε αυτό το πλαίσιο και με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ προκηρύσσει ανοιχτούς διαγωνισμούς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των έργων:
– «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Κεντρικού Οδικού Άξονα Νήσου Κω » συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € και
– «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., Δευτερευόντων Οδικών Αξόνων Νήσου Κω και Οδικού Δικτύου Νήσου Νισύρου», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 €
Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου των νήσων Κω και Νισύρου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου:
Κώς – Ζηπάρι – Λινοπότι – Αντιμάχεια – Καρυδιά – Κέφαλος , μήκους 39,60km
Κώς – Ακρωτήριο – Ψαλίδι – Ιαματικές Πηγές, μήκους 7,30km
Κώς – Ασκληπείον – Χαϊχούτες – Ασφενδίου – Αμανιού – Πυλί – Καρδάμαινα – Αντιμάχεια – Μαστιχάρι , μήκους 38,30 km
Κώς – Σκανδάρι (Φανός) μήκους 1,30 km
Από διακλάδωση της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού στην Χ.Θ. 2+200 εις Πλατάνι (Αμπάβρι) μήκους 0,75 km
Ζιπάρι – Ασφενδιού μήκους 4,90 km
Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 9+200 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Τιγκάκι μήκους 1,70 km
Λίμνη (Λινοπότι) – Πυλί μήκους 1,50 km
Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 12+600 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Μαρμάρι μήκους 2,00 km
Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 32+700 (Καρυδιά) της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις
Όρμο Κεφάλου – Κέφαλο, μήκους 4,20 km
Μανδράκι – Νικεία μήκους 12,90 km
Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 3+400 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Πάλοι μήκους 0,90 km
To έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το Γραφείο Τύπου