Τριάντος Παπαντωνίου
Δήμος

ΔΟΠΑΡ : Πέντε Σταθμοί Ζωής θα τοποθετηθούν σε σημεία αυξημένης προσέλευσης.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας, στα πλαίσια παροχής ασφαλών υπηρεσιών υγείας, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αντώνη Καμπουράκη και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠ, προέβη στην αγορά πέντε Σταθμών Ζωής (αυτόματος απινιδωτής, συσκευή πνιγμονής, σετ τραυμάτων και εγκαυμάτων).
Σκοπός μας είναι η τοποθέτηση των Σταθμών Ζωής σε σημεία αυξημένης προσέλευσης.
Τα πέντε πρώτα σημεία τοποθέτησης είναι οι Πηγές Καλλιθέας, το Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα, το σχολικό συγκρότημα του Βενετοκλείου, το Δικαστικό Μέγαρο και στην Είσοδο του Καστέλλου.
Επίσης με συσκευές αντιμετώπισης της πνιγμονής θα εφοδιαστούν οι Παιδικοί Σταθμοί του ΔΟΠ και της ΑΜΚΕ. Οι παρεμβάσεις μας δεν θα περιοριστούν σε αυτά τα σημεία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και σε άλλες περιοχές. Η εκπαίδευση στη χρήση των Σταθμών Ζωής θα γίνει με μέριμνα του ΔΟΠ.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Γεώργιος Τριάντος