Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρεια

Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο για αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Συνεδριάζει σήμερα  Δευτέρα   26 Απριλίου με τηλεδιάσκεψη το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατίου με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου 2021.

Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής: 
1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς και «ευπαθών» περιοχών ανά νησί της ΠΕ Δωδεκανήσου με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – ΑΔΤΕ – Αστυνομικές Δνσεις – Δήμοι)
2. Δράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας που έχουν γίνει. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες– ΑΔΤΕ – Δήμοι – Περιφέρεια – Δ. Δασών – Αρχαιολογική Υπηρεσία)

3. Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, πρόοδος εργασιών (Δήμοι-Περιφέρεια-Δ. Δασών). Συντήρηση δικτύων διανομής ΔΕΔΔΗΕ (πρόοδος εργασιών) (ΔΕΔΔΗΕ)
4. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α’. Προβλήματα που πρόεκυψαν κατά την προηγούμενη αντιπυρική Περίοδο και προτεινόμενες λύσεις. (Δήμοι)

5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο. Ενεργοποίηση επιτροπών βόσκησης, Επιτροπών ανεπιτήρητων ζώων. (Δήμοι -Δ. Δασών)
6. Επιτήρηση «ευπαθών περιοχών» – Μικτές Περιπολίες. Επάνδρωση πυροφυλακίων της πρώην Δασικής Υπηρεσίας. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – Εθελοντικές Ομάδες)

7. Δασικό οδικό Δίκτυο – υφιστάμενη κατάσταση και ενέργειες; Τι πρέπει να γίνουν για την βελτίωση του (Περιφέρεια -Δήμοι -Δ. Δασών- Πυροσβεστικές Υπηρεσίες)
8. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς. Δασικοί δρόμοι, προσδιορισμός επικίνδυνων δασικών δρόμων για την απαγόρευση κυκλοφορίας (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες- Δήμοι –Αστυνομικές Δνσεις)
9. Σύνταξη Σχεδίων έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών από του Δήμους της ΠΕ Δωδεκανήσου. (Δήμοι)

10. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Κατάσταση εθελοντικών ομάδων ανά νησί. Καμπάνια Ενημέρωσης Μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών – Προγραμματισμός καθώς και όποιο άλλο θέμα κριθεί απαραίτητο κατά την συνεδρίαση.