κρασιά
Οικονομία

Απώλειες στις εξαγωγές ελληνικού οίνου

Πτώση 11,13% στις εξαγωγές του ελληνικού κρασιού το 2020 λόγω της πανδημίας

Πώς επηρέασε η πανδημία τις εξαγωγές ελληνικού οίνου

Η πανδημία επηρέασε σημαντικά και τις εξαγωγές του ελληνικού κρασιού το 2020, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Την περασμένη χρονιά καταγράφηκε πτώση 11,13% στην αξία των εξαγωγών ελληνικών οίνων, καθώς το 2020 ανήλθε σε 70.669.750 ευρώ έναντι 79.517.240 ευρώ το 2019. Σε ό,τι αφορά την ποσότητα των εξαγωγών ήταν μειωμένη κατά 8,01%, καθώς το 2020 εξήχθησαν 21.337 τόνοι συγκριτικά, έναντι 23.194 τόνων το 2019. Επίσης, καταγράφηκε μείωση του μέσου όρου 5ετίας σε ποσοστό 6,93% σε αξία και σε ποσότητα κατά 12,56%.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές ελληνικών κρασιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςτο 2020 καταγράφηκε πτώση 8,01% (23.194 τόνοι/2019 – 21.337 τόνοι/2020), ενώ παράλληλα μείωση παρατηρείται κατά 14,26% σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας.

Αντίστοιχα, οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν υποχώρηση της τάξης του 9,76% (53.813.571 ευρώ/2019 – 48.563.737 ευρώ/2020), όπως επίσης και υποχώρηση της τάξης του 8,55% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μειούμενη εμφανίζεται η μεταβολή της μέση τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά -1,90% (2,32 ευρώ το κιλό/2019 – 2,28 ευρώ το κιλό/2020).

Μεγαλύτερο ήταν το πλήγμα που δέχθηκαν οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού σε τρίτες χώρεςκαθώς καταγράφηκε συρρίκνωση 8,01% (5.157 τόνοι/2019 – 4.744 τόνοι/2020), ενώ η πτώση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας έφτασε το 3,99%.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα μεγέθη σε επίπεδο αξίας, καθώς παρατηρήθηκε μείωση 14% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες (25.703.699 ευρώ/2019 – 22.106.013 ευρώ/2020).

Τέλος, πτωτική πορεία είχε η μέση τιμή μονάδος ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Συγκεκριμένα για το 2020 ανήλθε σε 6,51% (4,98 ευρώ το κιλό/2019 – 4,66 ευρώ το κιλό/2020). Αντίθετα, καταγράφηκε ελαφρά αύξηση της μέσης τιμής μονάδος σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία που ανέρχεται σε 1,04% (μέσος όρος τιμής πενταετίας 4,61 ευρώ το κιλό).

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ