Περιφέρεια

Η Περιφέρεια δρομολογεί και τη Γέφυρα Κρεμαστής. Έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή η δημοπράτηση του έργου

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2021, ομόφωνα ενέκρινε την προμελέτη για το έργο της Γέφυρας Κρεμαστής, το οποίο παίρνει πλέον το δρόμο του για να σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για τη δημοπράτησή του.
Συγκεκριμένα, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλεπόταν από τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση που είχε συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την κρατική ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέθεσε στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας την εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών, προκειμένου να προχωρήσει το έργο της Γέφυρας Κρεμαστής.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες ολοκλήρωσαν τη σχετική τεχνική δουλειά την οποία και κατέθεσαν στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, η έγκριση του οποίου είναι προϋπόθεση για να οδηγηθεί το έργο στην Οικονομική Επιτροπή για δημοπράτηση.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου ομόφωνα ενέκρινε τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Γέφυρας Κρεμαστής, με αξιολόγηση μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4412/2016.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται το έργο να σταλεί και στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, προκειμένου να εγκριθούν και οι όροι δημοπράτησής του.