Ένταξη καταφυγίου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
Δήμος

Ένταξη καταφυγίου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”

Η Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου με χαρά ανακοινώνει την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του έργου «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρόδου» με συνολικό προϋπολογισμό 371.840,40 €. Το έργο περιλαμβάνει:

1. εργασίες που αφορούν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ρόδου στην περιοχή Τσαΐρι και συγκεκριμένα την ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου, την ανακατασκευή των χώρων φύλαξης, την κατασκευή δεξαμενών λυμάτων, την αντικατάσταση υφιστάμενων αλλά και την προσθήκη νέων περιφράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 275.000 € και

2. την προμήθεια δύο αυτοκινήτων τύπου VAN με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την περισυλλογή, μεταφορά και επί τόπου παροχή Πρώτων Βοηθειών σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, συνολικού προϋπολογισμού 96.840,40 €.

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου θα είναι άμεση και θα προσφέρει στον Δήμο μας ένα πλήρως ανακαινισμένο, λειτουργικό και εξοπλισμένο Καταφύγιο για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής μας.

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης

Ευδοκία Πάττα – Αποστολίδη