1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Κ2 Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου"
Περιφέρεια

1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Κ2 Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου”

Η πρώτη συνεδρίαση του επταμελούς Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ2 Α.Ε.” , μετά την ίδρυση και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.Μ.Η., πραγματοποιήθηκε χθες στην Ρόδο και μέσω τηλεδιάσκεψης και στη Σύρο. Αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. ήταν η συγκρότηση σε Σώμα και η εξουσιοδότηση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Το […]