Ζωγραφιές - ευχές παιδιών σε στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ
Δήμος

Ζωγραφιές – ευχές παιδιών σε στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ

“Στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ δέσμευσή μας είναι η υιοθέτηση πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών που προωθούν και ενισχύουν την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Αυτή τη χρονιά στηρίζουμε το έργο της Make a Wish σε έναν κοινό στόχο: την εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών που πάσχουν από πολύ σοβαρές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, ελπίδα και δύναμη.”
Τσίκκης Ν. Δημήτριος
Πρόεδρος διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΣ ΡΟΔΑ
Ζωγραφιές - ευχές παιδιών σε στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑΖωγραφιές - ευχές παιδιών σε στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑΖωγραφιές - ευχές παιδιών σε στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑΖωγραφιές - ευχές παιδιών σε στάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ