Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου
Δήμος

Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου για την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021 και για διάφορα τρέχοντα θέματα.

Καταρχήν, στις 4:00 το απόγευμα θα ξεκινήσει η πρώτη, τακτική, συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων θεμάτων, έρχεται για έγκριση η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Στράτου Καρίκη σχετικά με «ρυθμίσεις για τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων Α΄βάθμιας και    Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα αίτημα που είχε τεθεί από την πρώτη καραντίνα από τους μισθωτές των σχολικών κυλικείων προς τον Δήμο Ρόδου, για λήψη επιπλέον μέτρων ελάφρυνσης λόγω της ζημίας που έχουν υποστεί καθώς έχουν μείνει κλειστοί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα ο Δήμος έρχεται να προβεί σε περαιτέρω στήριξη του κλάδου αυτού.

Στην ίδια συνεδρίαση έρχεται για έγκριση και εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη για τη «μίσθωση ακινήτων-κατοικιών για την Πράξη «Βελτίωση συνθηκών στέγασης ΡΟΜΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».

Ακολούθως, στις 5:00 το απόγευμα, πάλι με τηλεδιάσκεψη, ξεκινάει η δεύτερη συνεδρίαση του δ.σ. Ρόδου, με αποκλειστικό θέμα, όπως προβλέπεται, την «ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2021,  Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής αρ. 863/20-11-2020  και Γνώμη Παρατηρητηρίου αρ. πρωτ. 947/4.12.2020». Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου για το 2021 ανέρχεται στα 198.183.790,72 ευρώ, είναι ισοσκελισμένος ενώ πήρε και τη θετική γνώμη του Παρατηρητηρίου.

Αναλυτικά, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης βρίσκονται τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2020, αρ. καταχώρισης (336) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

2. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίµησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά, και εκποίηση για το υπόλοιπο έτους 2020 και για το έτος 2021, αρ. καταχώρισης (368) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

3. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων βάσει του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021, αρ. καταχώρισης (367) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

4. Μίσθωση ακινήτου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες κοινοτικού καταστήματος Κοσκινού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αρ. καταχώρισης (363) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

5. Μίσθωση ακινήτων-κατοικιών για την Πράξη «Βελτίωση συνθηκών στέγασης ΡΟΜΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αρ. καταχώρισης (329) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

6. Επικαιροποίηση της αρ. 556/1992 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στη ΔΕΥΑΡ, (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλειος Μανέττας).

7. Έγκριση της αρ.98/27.11.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα «Σημειακή τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 σχεδίου πόλεως Ιαλυσού», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

8. Έγκριση της αρ.99/27.11.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 18/53136/20-10-2020, 18/53146/20-10-2020) Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

9. Έγκριση της αρ.100/27.11.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της  υπ’ αρ. 78/2020 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Ρόδου  με  θέμα  «Μονοδρόμηση οδών Μιχ. Μπόνη, τμήματος  Παν. Μιχαηλίδη και προτεραιότητες οδών στην περιοχή Ροδοπούλας, της Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ (υπ’ αριθμόν μελέτης Α.Ρ.Μ.:15/2020),  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

10. Έγκριση της αρ. 102/27.11.2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της  υπ’ αρ. 80/2020 απόφασης του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (υπ’ αριθμόν μελέτης Α.Ρ.Μ.: 17/2020)», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

11. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Εμποροδικείου – Καστελλανία που βρίσκεται στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, από το Δήμο Ρόδου, για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

12. Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων των Πινάκων αξιολόγησης και επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου  και της ΑΜΚΕ, για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021, αρ. καταχώρισης (402) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

13. Ρυθμίσεις για τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

14. Έγκριση ετήσιου προγράμματος διαμόρφωσης τουριστικής εμπειρίας και προβολής Δήμου Ρόδου 2021, αρ. καταχώρισης (431) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Ταρασλιάς).

15. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου οπτικών στη Ρόδο-PART A, PART AB & PART BMH», αρ. καταχώρισης (430) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).

Πηγή Ροδιακή