Δήμος

Διαγωνισμό για την ανάπλαση του Φαληρακίου προκηρύσσει ο δήμος Ρόδου

Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία προκηρύσσει ο Δήμος Ρόδου για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φαληρακίου» με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η-11-2020 ημέρα Δευτέρα και […]

Δωδεκάνησα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων και η επιβολή προστίμων στους παραβάτες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τους εξήντα επτά (67) έφτασαν οι έλεγχοι που διενήργησαν οι επόπτες δημόσιας υγείας στο νησί της Ρόδου τις τελευταίες τρεις ημέρες Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του ιού στο νησί της Ρόδου, όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη της 9ης Νοεμβρίου, υπό […]