Περιφέρεια

Oλοκλήρωση επιμορφωτικής δράσης για την διαχείριση παιδιών με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου -Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Eκπαίδευσης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και με τον Επιστημονικό Φορέα i-Paidi,  στα πλαίσια της διαρκούς και έγκυρης επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων, νέων και επαγγελματιών σχετικά με την διαχείριση παιδιών και νέων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή και Υπερκινητικότητας, ΔΕΠ-Υ, διοργάνωσαν με […]