Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας της ΑΝΔΩ Α.Ε.
Ρόδος

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας της ΑΝΔΩ Α.Ε.

  Με πολύ μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3/12/2021 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του LEADER (CLLD – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»), για τα ιδιωτικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. Υποβλήθηκαν 73 προτάσεις με προτεινόμενη δημόσια δαπάνη 6,8 εκατομμυρίων ευρώ ενώ η διαθέσιμη ανέρχεται σε 1,8 εκ. ευρώ. […]