8 Μαρτίου 2021 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με μόνη πανδημία αυτή της Ισότητας της Κοινωνίας!
Δήμος

8 Μαρτίου 2021 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με μόνη πανδημία αυτή της Ισότητας της Κοινωνίας!

Οι γυναίκες, ακόμη και σήμερα το 2021, συνεχίζουν να βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έκθεση σε όλων των μορφών βίας, αφού υφίστανται διακρίσεις σε μορφωτικό, οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας, οι πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού ανέδειξαν τις έμφυλες ανισότητες και το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί […]