Ετικέτα: 6 Περιφερειακές Ενότητες έχουν καταφέρει να υπερβούν το 70%