Περιφέρεια

47 νέες άδειες παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της προκήρυξης,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν […]