Περιφέρεια

Αύξηση της χρηματοδότησης σε 1,34 εκατ. ευρώ, για την ανέγερση του βρεφονηπιακού σταθμού Κοσκινού Ρόδου

Το έργο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου», το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της Πράξης, ο προϋπολογισμός του έργου […]