1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Κ2 Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου"

1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Κ2 Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου”

13 Φεβρουαρίου 2021 NewsDesk 0

Η πρώτη συνεδρίαση του επταμελούς Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ2 Α.Ε.” , μετά την ίδρυση και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.Μ.Η., […]