Ετικέτα: 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Κ2 Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου”