Τροφή για τα Πλατώνια στις ορεινές χιονισμένες περιοχές της Ρόδου
Ρόδος

Τροφή για τα Ελάφια στις Ορεινές Χιονισμένες περιοχές της Ρόδου

Στην παροχή τροφής για τα πλατώνια (Dama dama), στις ορεινές περιοχές της Ρόδου που καλύπτονται με χιόνια (Δ.Ε. Ατταβύρου και Καμείρου), προχώρησε σήμερα η Διεύθυνση  Δασών Δωδεκανήσου Δασοφύλακας του Δασονομείου Έμπωνα της Διεύθυνσης  Δασών Δωδεκανήσου