Περιφέρεια

Φ. Ζανεττίδης – Ελ.Καλκανδή: Προκαταβολή ύψους 1 εκ ευρώ έχει ήδη καταβληθεί στους αγρότες του νησιού μας που επλήγησαν πέρυσι από τη μεγάλη φωτιά

Προκαταβολή ύψους 1 εκ ευρώ έχει ήδη καταβληθεί στους αγρότες του νησιού μας που επλήγησαν πέρυσι από τη μεγάλη φωτιά, ως μέρος της αποζημίωσης που δικαιούνται για τις καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους Έως την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε στο φυτικό κεφάλαιο, η πυρκαγιά του  Ιουλίου 2023 , […]